Херсон °C

Блок змін до закону щодо управління закладом вищої освіти націлений на одночасне посилення всіх ланок управління, - нардеп

Общество, Политика
0
На засіданні робочої групи по підготовці комплексного законопроекту про внесення змін до чинного Закону України "Про вищу освіту”, було розпочато розгляд нової редакції статті 37 "Наглядова рада”. Були розглянуті перші чотири частини цієї статті.
Профільне Міністерство освіти і науки України представляв Генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров, позицію ректорської спільноти презентували ректор Інституту екології, економіки і права Олена Биковська та перший проректор Київського національного університету будівництва i архітектури Денис Чернишев. Також участь у сьогоднішньому засіданні взяли участь досвідчені експерти освітньої сфери та представники роботодавців.
Хочу наголосити, що блок змін до закону щодо управління закладом вищої освіти націлений на одночасне посилення всіх ланок управління – наглядових рад, керівника закладу, вченої ради, трудового колективу. В той же час посилення наглядової ради закладу вищої освіти уявляється необхідним саме з точки зору реалізації принципу автономії закладу. Не секрет, що наглядові ради є головними «лобістами» інтересів ВНЗ, в тому числі - захисту його від непродуманої «оптимізації». В цьому є велика перевага наглядових рад. Потенційно вони здатні стати потужними управлінськими органами, які сприятимуть найкращій інтеграції закладу в загальнонаціональний та регіональний економічний і культурний ландшафт. 
При цьому не слід забувати, що наглядова рада є органом засновника, який делегує їй свої повноваження. В контексті реформи державного управління, з огляду на те, що міністерства повинні перетворитися на ключових полісі-мейкерів (розробників освітньої політики), функції безпосереднього управління державними закладами вищої освіти можуть і повинні бути делеговані саме наглядовим радам. Але для цього потрібно змінити як підхід до їх формування, так і набір їхніх функцій. 
Політика формування наглядових рад державних закладів освіти повинна розроблятися урядом, а до складу таких рад, окрім делегованих представників засновника (тобто держави), обов’язково мають увійти представники місцевих органів влади і регіонального бізнесу. 
Наглядова рада повинна затверджувати стратегічний план розвитку закладу, а також - фінансовий план закладу, розроблений виконавчим органом закладу вищої освіти та погоджений вченою радою цього органу. Слід зазначити, що тільки посилення управлінських функцій наглядових рад дозволить залучити туди дійсно активних і впливових осіб, у тому числі - представників бізнесу і великих підприємств, які таким чином будуть мотивовані надавати університету свою підтримку. При цьому прозорість роботи наглядових рад має бути гарантованою законом. 
За результатами гострих, але конструктивних дискусій, експерти погодились щодо наступного змісту перших положень цієї статті:
1. Наглядова рада закладу вищої освіти утворюється засновником у складі 
7 осіб строком на 5 років, які можуть бути призначеними повторно не більше двох разів. 
Членом наглядової ради може бути особа, яка має професійний досвід й авторитет у галузі чи сфері своєї діяльності.
Членом наглядової ради не може бути особа, яка: 
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне 
правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади".
До складу наглядової ради не можуть входити працівники закладу вищої освіти та здобувачі вищої освіти цього закладу.
2. Наглядова рада закладу вищої освіти сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу вищої освіти з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності закладу вищої освіти, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.
Наглядова рада закладу вищої освіти має повноваження:
затвердження стратегії розвитку закладу вищої освіти; 
контроль за дотриманням статуту закладу;
контроль за дотриманням законності та організаційним забезпеченням виборів керівника закладу вищої освіти;
погодження кандидатури фінансового директора (у випадку введення такої посади), поданої керівником закладу вищої освіти;
контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу;
погодження статутів ендавментів, підприємств та установ, в яких заклад є засновником чи співзасновником;
затвердження річного бюджету (фінансового плану, кошторису) закладу вищої освіти, та звіту про його виконання; 
затвердження щорічних звітів керівника закладу про реалізацію стратегії розвитку;
затвердження щорічних звітів фінансового директора(у випадку введення такої посади) про фінансово-економічну діяльність закладу вищої освіти;
надання згоди на передання в оренду, внесення до статутного капіталу заснованої закладом установи, підприємства, організації, відчуження майна закладу вартістю понад 1000 мінімальних заробітних плат;
розгляд заяв і скарг з питань виборів керівника вищого навчального закладу;
здійснення інших прав, визначених статутними документами закладу вищої освіти. 
3. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування та/або засновнику (засновникам) закладу вищої освіти подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з підстав, передбачених законодавством, статутом закладу вищої освіти, контрактом.
4. Склад наглядової ради формується на таких засадах:
1) чотири члени делегуються засновником;
2) один член делегується відповідною обласною державною адміністрацією (Київською, Севастопольською міською адміністрацією, Радою Міністрів Автономною Республікою Крим) за місцем знаходження закладу вищої освіти державної форми власності, або центральним органом виконавчої влади щодо закладу вищої освіти комунальної форми власності;
3) один член делегується органом місцевого самоврядування за місцем знаходження закладу вищої освіти;
4) один член делегується Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні. 
Голова вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти має право бути присутнім на засіданнях наглядової ради.
Продовження розгляду норм статті 37 "Наглядова рада” відбудеться на наступному засіданні робочої групи, яке розпочнеться 13 березня о 10.00 в залі засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Loading...

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии

Вопрос: 2+2
Ответ: